Życie

100% na wszystkich płaszczyznach

 

„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli” – Marek Aureliusz.

„Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość, i osiągnął roztropność! Bo lepiej ją zdobyć niż pozyskać srebro, jej wartość przewyższa złoto. Jest cenniejsza od rubinów i żaden z twych klejnotów jej nie dorówna. W prawej ręce trzyma długie życie, w lewej bogactwo i sławę” (Prz 3, 13 – 16).