Zarządzanie i finanse

Dysponuj zasobami mądrze i odpowiednio nimi zarządzaj.

 

„Lepiej nabywać mądrość niż złoto, zdobyta umiejętność jest cenniejsza od srebra”.

„Moją filozofią jest: jeżeli mam jakieś pieniądze to inwestuje je w nowe przedsięwzięcia, nie pozwalam im siedzieć w miejscu” – Richard Branson.